Transformácia z vnútra – posun nášho podvedomia k vedomiu.

                                                                                                        ,, Kým si podvedomie neuvedomíš, bude riadiť tvoj život a ty ho budeš nazývať osudom".                                                                              ...

Vnútorné zranené dieťa, obeť v nás.

Detský princíp – zranené vnútorné dieťa sa prejavuje rolou obete. Odpojením sa od seba, od vlastného zdroja. Keď nie je vnútorné dieťa zdravé, zahojene, je tam vždy obeť. Pre dieťa je typické, že je závislé od svojho okolia, rodičov. Aby jeho potreby naplnil niekto...

Ženský a mužský pól v nás, jin a jang.

Podľa starej taoistickéj kozmológie, sa široká otvorená prázdnota, absolútna jednota, delí do dvoch aspektov: jin a jang. Dve zložky vo vesmíre, ktoré sa dopĺňajú, sú v harmónií. Tieto dva póly k sebe neoddeliteľne patria. Jin a jang k sebe nemajú vzťah ,,buď/alebo",...

Meditácia všímavosti

                            ,,V nevedomosti je oddelené ja to, čím sme, a meditácia je to, čo z času na čas robíme. V múdrosti je meditácia tým,                                                         čím sme, a oddelené ja je niečo, čo myseľ z času na čas robí.“...

Čo je to mindfulness?

                                                                                                                                               ,,Svet nie je to, čo vidíme, je to spôsob, akým vidíme my."                                                                 ...

Pochopenie neduality cez jogu

                                                                „Vo svete, kde nie sú oči by slnko nebolo svetlo a vo svete, kde by nebolo mäkkej kože, by skaly neboli tvrdé                                                                                a vo svete, kde...

Transformácia z vnútra – posun nášho podvedomia k vedomiu.

                                                                                                        ,, Kým si podvedomie neuvedomíš, bude riadiť tvoj život a ty ho budeš nazývať osudom".                                                                              ...

Vnútorné zranené dieťa, obeť v nás.

Detský princíp – zranené vnútorné dieťa sa prejavuje rolou obete. Odpojením sa od seba, od vlastného zdroja. Keď nie je vnútorné dieťa zdravé, zahojene, je tam vždy obeť. Pre dieťa je typické, že je závislé od svojho okolia, rodičov. Aby jeho potreby naplnil niekto...

Ženský a mužský pól v nás, jin a jang.

Podľa starej taoistickéj kozmológie, sa široká otvorená prázdnota, absolútna jednota, delí do dvoch aspektov: jin a jang. Dve zložky vo vesmíre, ktoré sa dopĺňajú, sú v harmónií. Tieto dva póly k sebe neoddeliteľne patria. Jin a jang k sebe nemajú vzťah ,,buď/alebo",...

Meditácia všímavosti

                            ,,V nevedomosti je oddelené ja to, čím sme, a meditácia je to, čo z času na čas robíme. V múdrosti je meditácia tým,                                                         čím sme, a oddelené ja je niečo, čo myseľ z času na čas robí.“...

Čo je to mindfulness?

                                                                                                                                               ,,Svet nie je to, čo vidíme, je to spôsob, akým vidíme my."                                                                 ...

Pochopenie neduality cez jogu

                                                                „Vo svete, kde nie sú oči by slnko nebolo svetlo a vo svete, kde by nebolo mäkkej kože, by skaly neboli tvrdé                                                                                a vo svete, kde...
Sledujte Nás aj 
Mobil

(+421) 948 201 810

Mgr. Valéria Grenčíková

Email

info@riabalans.sk

Rezervačný formulár