Psychologické poradenstvo s celostným prístupom

transformačná psychológia, konzultácie, joga

Vítam Vás v spoločnom procese sebaobjavovania.

,,Uvedomenie automaticky spúšťa transformáciu „.

O mne

Univerzitné štúdium mám ukončené magisterským štúdiom v odbore psychológia. O osobný rozvoj a zdravý životný štýl som sa zaujímala neustále.  Zaujímali ma aj východné filozofie, začala som s jogou, absolvovala som rôzne semináre, následne lektorsky kurz.  Ďalej som si prehlbovala vedomosti ajurvedským štúdiom a štúdiom psychoenergetickej transformačnej psychológie. Pri práci s klientom sa zameriavam na jeho vnútorné zdroje. Sprevádzam ho jeho vlastnou transformáciou. Venujem sa hathajoge, kundalini joge a vinyasa joge. Joga je pre mňa súčasťou každodenného  života, sebaobjavnóu cestou.

Joga

Joga znamená spojenie. Spojenie, zjednotenie,  vyváženie dvoch opačných entit. Zahŕňa pochopenie neduality. Nedualita znamená nie dva, alebo nerozdelenie. V joge majú tieto entity výraz  ha – tha (slnko – mesiac). V taoizme je to jin a jang. Jin premenlivá, pasívna, ženská, chladná, mesačná, dovnútra smerujúca energia. Jang pevná, dynamická, mužská, aktívna, teplá, slnečná, smerujúca von energia. Jedno vzájomne doplňuje druhé. Spojenie,  medzi vyšším a nižším ja, spojenie medzi mužskými a ženskými energiami, medzi jednotlivcom a celkom. Spojenie hmotnej a duchovnej sféry.

S čím môžem pomôcť, služby

Poskytujem individuálne, partnerské poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu, skupinová, individuálna joga.
Osobné problémy – depresia, stres, strachy, nespavosť, hyperaktivita, poruchy pozornosti, závislosti, poruchy príjmu potravy, OKP – obsedantno kompulzívne poruchy, únava, alergie, syndróm vyhorenia, chronické choroby.
Riešenie partnerských vzťahov – komunikácia, nezhody, rozchody, zlepšenie vzťahu so svojím okolím.
Osobný rozvoj a zdravý životný štýl – objaviť vnútornú motiváciu, vnútorný zdroj, plniť si svoje sny, vystupovať z komfortnej zóny, strava.
Joga – práca s telom, s dychom, naučiť sa vnímať svoje telo, meditácie, koncentrácia, relaxácia.
,, Nejde o veľký alebo malý problém. Predovšetkým ide o odhodlanie s ním niečo urobiť.“

,,Život je veľký príbeh a Vy ho píšete.

Ste ten, kto drží pero. Ste ten, kto obracia list.“

Prístup

Mindfulness – všímavosť ako nástroj bližšieho sebapoznania. Odhaľuje automatické reakcie a vzorce správania. Pomáha nám nájsť vnútorné zdroje, stať sa aktívnymi spolutvorcami vlastného života.
NLP – neurolingvistické programovanie je behaviorálna metóda, pri ktorej si uvedomujeme a meníme staré limitujúce vzorce vo svojom správaní, myslení a emóciách, uložené v podvedomí. Zanechávanie získaných, naučených programov okolím a žiť viac podľa seba.
KTM – kvantová transformácia mysle. Odstránenie nepotrebných programov v neurónovej sieti. Vyladenie psyche soma energy. ,,Všetko čo s nami vybruje, je priťahované do nášho života.“
EFT– technika emocionálnej slobody. Energetický systém je v úzkom spojení, ako s mysľou, tak s telom. Pomocou EFT dochádza k neutralizácií negatívnych emócií a k uzdraveniu mnohých fyzických symptómov.
Relaxačné techniky – Meditácia – je to stav kedy sme pohrúžení v prítomnom okamihu, myseľ utícha.  Aktivizuje sa relaxačná odpoveď tela, parasympatický nervový systém, opak toho, čo sa deje v stresovej situácií. Spomaľuje sa dýchanie, pulzová frekvencia, uvoľňuje sa napätie v tele, zlepšuje sa pozornosť, psychická výkonnosť.
Autogénny tréning – pri ktorom dochádza k uvoľneniu a k upokojeniu celého tela, podmieňuje psychické a fyziologické zmeny centrálnej nervovej sústavy. Cieľom je dosiahnuť hlbokú reláxáciu, koncentráciu a následne redukovať stres, znižovať stavy nervozity, úzkostlivosti, zvládať rôzne psychické a fyzické problémy.

  ,,Môžete krížom krážom prejsť celú zem, ale nakoniec sa aj tak budete musieť vrátiť k sebe..“ 

                                                                                                                                         Jiddu Krishnamurti

Všímavý prístup – mindfulness terapia

Mindfulness – všímavosť je vedomé uvedomovanie si prítomného okamihu. Kedy sa učíme byť tu a teraz, naplno v prítomnosti a všímať si čo sa deje v danej chvíli v našom tele, v našej mysli, v našom okolí.  Je to vedomé bytie a zameriava nás na zvyšovanie nášho uvedomovania si pocitov, myšlienok, činov.  Je to stav v ktorom si uvedomujeme svoj fyzický, mentálny a emocionálny stav v prítomnom okamihu, bez toho aby sme ho hodnotili, odmietali, iba ho pozorujeme. Sme vo vedomóm kontekte s tým, čo sa nám deje.

V mindfulness pracujeme s tým čo sa deje teraz – v prítomnosti. Prečo sa cítime tak, ako sa cítime? Ďalej sa všímavosťou učíme odpútať od negatívnych myšlienkových vzorcov, čo nie je vždy ľahká úloha. Často naša myseľ blúdi, kedy ide na autopilota, čo je opakom všímavosti, pozornosti. Vtedy automaticky reagujeme, konáme. Nechávame sa zahlcovať vlastnými myšlienkami, stresom. Aby sa tomu zabránilo, je potrebné myseľ vracať späť do prítomnosti. Praktiky všímavosti nám pomáhajú lepšie ovládať našu myseľ, ako byť ňou ovládaný.

Tento prístup prítomného bytia vám pomôže rozpoznať a prehodnotiť vzorce negatívnych myšlienok, sústrediť myseľ, znižovať stres. Zvládať ťažké emócie a nálady. Pomáha pri úzkostiach, panických atakoch, depresiách, strese, nespavosti, hyperaktivite, poruche pozornosti, závislostiach, obsedantno – kompulzivnych poruchách, traumách, pri poruche príjmu potravy, syndróme vyhorenia.

Terapia s jogou

Vďaka zvýšenému stresu a rýchlemu tempu dnešného sveta je joga dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Veľa času trávime na autopilota, joga nám môže pomôcť spomaliť.  Práca s telom nám pomáha spojiť sa so sebou, prepojiť myseľ s telom.  Navrátiť nás k sebe, do reality, prítomnosti. Nebyť v strese z minulosti, alebo z budúcnosti.

Joga znamená spojenie, zjednotenie. Je to prastarý systém, praktická filozofia, ktorá učí jednotlivca evolúcií.  Jej význam je hlboký pre telo a dušu človeka. Joga je známa pre jej pozitívne účinky. Využíva jogové polohy, dychové cvičenia, meditácie na zlepšenie fyzického a duševného zdravia. Je umením v napojení sa na vlastné vnútorné zdroje, ktoré dokážu uzdravovať a predchádzať fyzickým a psychickým chorobám.

V joge aj v ajurvede je mostom spojujúcim telo a myseľ tzv. prána, vitálna sila/energia, ktorá je zastúpená v celom vesmíre. Predstavme si, že telo a myseľ sú spojené prostredníctvom tejto energie. Ak dôjde k jej narušeniu v dôsledku nesprávneho životného štýlu, napríklad negatívnym myslením, stresovými situáciami, traumami, disharmóniou v medziľudských vzťahoch, vzniká nerovnováha. A to je začiatok psychických a psychosomatických porúch. Ak napätie nevyvážime, kvalita nášho života sa naruší. V takýchto prípadoch je joga účinným systémom, ktorý nám pomáha dostať sa do rovnováhy.

Ide o harmonizáciu celej bytosti, pomocou vedomého pohybu v súlade s dychom. Cvičenie prebieha v pokojnom tempe, ktoré je dôležité pre správne zaujatie pozícií, s dôrazom na kvalitu dýchania a stíšenia mysle. Cieľom je uvoľniť stuhnuté svalstvo, rozprúdiť energiu v tele, uvoľniť bloky v tele, spojiť sa so svojím vnútrom a precítiť vnútornú harmóniu. 

Imunita s jogou

Akákoľvek nerovnováha na pránickej/energetickéj úrovni sa môže negatívne prejaviť ako v mysli, tak aj v tele. Silná a vyrovnaná prána – energia  posilňuje imunitný systém. Joga je skvelé cvičenie pre naše telo, zvyšuje energiu, flexibilitu, telesnú aj psychickú silu, odburáva svalové a psychické napätie, pomáha nám proti bolesti  chrbta, spevňuje všetky svaly a pozitívne ovplyvňuje imunitný systém. Vzťah pokojnej mysle a zdravého tela je dôležitý. Pri meditácií, ktorá je s jogou bezprostredne spojená, dokáže človek odbúrať stres, upokojiť sa, vďaka čomu stimuluje obranyschopnosť organizmu.

Každá ásana, alebo obzvlášť niektoré ich sekvencie, podporuje prúdenie krvi a prekrvenie životne dôležitých orgánov, čo pôsobí veľmi pozitívne na imunitu. Výrazný podiel  na podporu imunitného systému má aj lymfatický systém, ktorý pracuje na princípe svalovej kontrakcie. Špeciálne jogové cviky pomáhajú rozprúdiť lymfatický systém, čím odvádzajú z tela baktérie a vírusy oveľa rýchlejšie. Pohyb lymfy je ovplyvnený gravitáciou, čiže všetky obrátené ásany – cviky, pri ktorých sa hlava dostane pod úroveň srdca, sú veľmi účinným spúšťačom imunitného systému a prirodzenej obranyschopnosti tela.

Vinyasa joga

Význam vinyasa môžeme chápať ako ,,flow“, plynutie. Pozície sú medzi sebou prepojené, nadväzujúco súvisle na seba a striedajúce sa na vlne dychu. Vo vinyasa joge je každý pohyb synchronizovaný s dychom, na ktorý je kladený prvotný dôraz. Ako príklad je napríklad pozdrav slnku, kde sa podľa dychu prechádza plynule z pozície do pozície. Môžeme to vyložiť ako spojenie medzi pohybom a dychom, alebo ako spojenie medzi pózami v plynulom slede.

Vinyasa joga je dynamické plynutie v pozíciách dychu udždžají, a toto plynutie sa stáva tzv. dynamická meditácia. Bez zhonu, s úplným vnorením sa do priebehu pohybu sa vytvára teplo a ľahkosť, ktoré sa stále rozvíja. Dych udždžají, ktorý sa pri cvičení používa privádza pránu do štítnej žľazy, stimuluje ju  a prečisťuje. Nádych aj výdych nosom cez zúžené hrdlo a hlasivky. Toto dýchanie vráti človeka k sebe, vníma len dych. Pri nádychu má aktivízujúci účinok (teplo), pri výdychu upokojuje.

Význam spojenia dychu a pohybu tela je ďalekosiahly. Vo chvíli, keď spojíme dych a telo, naša myseľ nemá šancu skákať z minulosti do budúcnosti. Sme pohrúžení do prítomného okamihu, myseľ utícha a my si užívame len to, že sme, a to, čo práve robíme.

Ranná joga

Ranná lekcia jogy nás výborne zobudí, rozcvičí a naladí na celý deň. Pocítime príliv životodarnej energie a dobrej nálady. Séria cvičenia zložená z jednotlivých pozíc a dychu, prečistí energetické kanály, aby energia mohla voľne prúdiť,  uvoľní napätie a blokády, posilní nervovú sústavu, zlepší fyzický stav tela, pružnosť chrbta,  vyrovná hormonálnu sústavu, správnu funkciu vnútorných orgánov, detoxikuje organizmus, zvýši imunitu.

PRE VAŠE TELO

Lekcie jogy pre začiatočníkov aj pokročilých. Postupná náuka jogových pozícií, zostáv, vnímanie tela a zámeru pravidelného praktizovania pre regeneračné účinky Jogy.

PRE VAŠU DUŠU

Poradenstvo,  nájdenie a pochopenie svojho životného zadania. Prijatie výziev, objavenie vnútorných zdrojov , sebapoznanie, sebarealizácia, pochopenie svojho jedinečného ja.

PRE VAŠU MYSEĽ

Odovzdanie sa prítomnosti. Náuka kultivácia dychu, pránájáma dychové techniky a navodenie blahodárnych účinkov relaxácie a upokojenie v meditáciách.

Cenník

Individuálne hodiny jogy a poradenské konzultácie si môžete vopred rezervovať e-mailom.
Po úspešnom rezervovaní termínu Vám bude emailom zaslané číslo účtu.
 

Konzultácia 60 min 45 eur

Zvýhodnená cena konzultácie  3x 90 min 120 eur

Konzultácie párové 60 min 50 eur

Skupinové lekcie jogy 7 eur/hod

Individuálne lekcie jogy 25 eur/hod

Možnosť konzultovať problém z pohodlia vášho domova, cez Gmail, FB messenger, WhatsApp, Skype, Signal, písomne mailom.
 

Produkty

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat.

Sledujte Nás aj 
Mobil

(+421) 948 201 810

Adresa hodiny jogy

telocvičňa ZŠ Ivanka pri Dunaji, ulica SNP 3

 

Mgr. Ria Valéria Grenčíková

Email

info.riabalans@gmail.com

Rezervačný formulár